APK KEURING

Een APK keuring is een (Algemene Periodieke Keuring) die

bedoeld is om auto’s veilig en degelijk te houden. Ook speelt tegenwoordig het

milieu een grote rol bij een APK keuring.

Welke auto’s moeten een APK keuring ondergaan?

In principe moeten alle auto’s een apk keuring ondergaan, dus ook busjes, bedrijfswagen, vrachtwagens en motorvoertuigen met 3 wielen.

De APK keuring geldt ook voor aanhangwagens met een maximum massa van 3500 kg of meer. Het maximum massa is het gewicht van de lege aanhangwagen zelf inclusief de maximaal toegestane lading.

Wie controleert of je auto APK gekeurd is?

De RDW (Rijksdienst wegverkeer) controleert regelmatig of via het kentekenregister of voertuigen voorzien zijn van een geldige APK. Het verzuimen van de APK plicht is strafbaar en zal beboet worden.

Je kunt alleen een APK vrijstelling krijgen als de auto is geschorst. Dit betekent dat je een registratie hebt laten uitvoeren bij de RDW, dat je niet meer met de auto rijdt en dat hij niet op de openbare weg staat of komt. Bij een schorsing is de auto vrijgesteld van wegenbelasting, verzekering en APK.

Help, auto afgekeurd voor APK

Als de auto is afgekeurd voor de APK dan is er een reparatie nodig om de auto weer in orde te krijgen en alsnog APK te laten goedkeuren. Je hebt dan de tijd tot de APK definitief verloopt. Als de APK is verlopen dan heb je een probleem. Je loopt dan het risico om een boete te krijgen. De auto moet je dan laten repareren, verkopen, laten schorsen of laten slopen.

Indien de garage de auto niet APK afmeldt dan kun je er nog mee rijden totdat de APK einddatum verstrijkt. De datum van de vorige APK blijft dan geldend. Rondrijden met een auto zonder APK is strafbaar. Indien je betrokken raakt bij een ongeval kan het zijn dat de verzekering niets gaat uitkeren.

Algemene zaken die gecontroleerd worden tijdens APK keuring:

De claxon

De claxon moet op een vaste toonhoogte werken. Een goedwerkende claxon is van belang tijdens een gevaarlijke verkeerssituaties

Snelheidsmeter

Een werkende snelheidsmeter moet de snelheid aangeven zodat men niet te hard een bocht in rijdt.

Dashboard verlichten

Deze moet werken zodat in het donker de snelheid af te lezen is.

Controlelampjes

Controlelampjes moeten werken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de mistlamp. Deze kan hinder veroorzaken bij normale omstandigheden.

Stoelen

Stoelen dienen vast te zitten en verstelbaar te zijn. Men moet goed kunnen zitten in de stoel zonder dat deze afleidt. Een loszittende stoel kan gevaar opleveren tijdens bijvoorbeeld het remmen.

Tankdop

De tankdop moet afsluitbaar kunnen zijn. Brandstof is brandbaar en moet goed afgesloten kunnen worden.

Trekhaak

De trekhaak moet goed vastzitten. Bij de APK wordt niet de werking gecontroleerd van de stekker voor de aanhangwagenverlichting.

Accu

De accu moet goed vastzitten zodat deze niet onder het rijden of remmen los kan raken. Een auto kan niet zonder accu rijden.

Brandstofleidingen

Brandstofleidingen mogen niet lekken of nat zijn. Dit kan brandgevaar opleveren, het milieu verontreinigen en het wegdek glad maken

wat tot gevaarlijke situaties kan leiden.

Motorsteunen

Motorsteunen mogen niet kapot zijn, zodat deze goed het motorblok op zijn plek houdt.

Remleidingen

Remleidingen mogen geen scheuren bevatten of ernstig geroest zijn. Remleidingen komen onder druk te staan tijdens het remmen. Bij een defecte remleiding kan de remkracht verloren gaan. Er moet voldoende remvloeistof in het reservoir aanwezig zijn om voldoende remdruk te hebben. Ernstige olielekkage is een afkeurpunt omdat dit niet alleen milieu verontreinigend is, maar ook voor een glad wegdek zorgt. Dit levert direct gevaar op voor andere weggebruikers.